Mesafeli Satış Sözleşmesi


Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE TÜKETİCİYE VERİLMESİ GEREKEN ZORUNLU ÖN BİLGİ FORMU

1. Sağlayıcı Bilgileri:

Unvan : Trigon Software Inc.

Adres : Karaosman Mah. 474 Sok. No:12 Adapazarı/Sakarya

Tel : 0537 526 00 00

Tel : 0538 643 90 92

E-Posta Adresi: info@trigonsoftware.com

2. Talep ve Şikâyetlerin İletileceği Kişiler: Sefa Çatalbaş, Mustafa Çatalbaş

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0537 526 00 00

Telefon: 0538 643 90 92

E-posta Adresi:info@trigonsoftware.com

E-posta Adresi:trigonsoftware1@gmail.com


3. Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Özellikleri:

3.1. Hizmet Programı:

3.2. Portal Kullanım Başlangıç Tarihi:

3.3. Kullanım Süresi:4. Tüm Vergiler Dâhil Satış Fiyatı

Tüm Vergiler Dâhil Hizmetin Peşin Satış Fiyatı :


5. Ödemenin Nasıl Yapılacağı:

İşbu sözleşme kapsamında hizmet/eğitim için ödeme Kredi Kartı/EFT/Havale ile yapılabilir.6.Cayma Hakkı

Sözleşmeden cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı andan itibaren başlar ve on dört (14) gündür. Kullanıcı, bu süre zarfında hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma beyanının sağlayıcı Trigon Software’a ulaştırıldığını ispat yükümlüğü Kullanıcıya aittir. Bu süre geçtikten sonra yapılacak sözleşmenin feshi talepleri, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Cayma Hakkı Yapılacak İletişim Bilgileri

Unvan : Trigon Software Inc.

Adres : Karaosman Mah. 474 Sok. No:12 Adapazarı/Sakarya

E-posta Adresi : info@trigonsoftware.com

İletişim Bilgisi : 0537 526 00 00

7. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Kullanıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse sağlayıcının yerleşim yerindeki ( ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. İade Prosedürü: Kullanıcının işbu sözleşme kapsamındaki içeriğin verilememesi, kusurlu verilmesi vs. gibi gerekçeler ile cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Kullanıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.